Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı

Akademik Kadro

Ad-Soyad Görevi  Dahili  E-Posta
Öğretim Görevlisi Dr. Yelda Tutar SERTER     xyelda_tutarhotmail.com
Öğretim Görevlisi Şamil BUCAK      samilbucakcomu.edu.tr
Öğretim Görevlisi İmran ŞAHİN     imran_sahin17yahoo.com
Öğretim Görevlisi Yeliz AKSAKAL     yelizkaya17hotmail.com
Öğretim Görevlisi Gökhan BAYRAM     gokhanbayramcomu.edu.tr
Öğretim Görevlisi Murat YILDIRIM   22020 yildirimmuratcomu.edu.tr
Öğretim Görevlisi Şakire ÇİMENLİ     sakireplthotmail.com
Öğretim Görevlisi Ümmügülsüm TAYLI     gulsum_taylihotmail.com
Öğretim Görevlisi Hüseyin TÜRKSEVEN     22020 hsynturksevencomu.edu.tr

 

Meslek Yüksekokulu Kadrosunda Bulunan Öğretim Görevlileri
Ad-Soyad Görevi Birim E-Posta
Öğretim Görevlisi Vural BULUT   Ayvacık M.Y.O vrlbulutgmail.com
Öğretim Görevlisi Hakan UYAR   Biga M.Y.O. hakanuyarcomu.edu.tr
Öğretim Görevlisi Şirin EKER   Çan M.Y.O. sirinekercomu.edu.tr
Öğretim Görevlisi Gülşah BARUK BULUT   Ezine M.Y.O. gulsahbarukcomu.edu.tr
Öğretim Görevlisi Aydan YÜZÜAK   Gelibolu M.Y.O. aydanyuzuakcomu.edu.tr
Öğretim Görevlisi  Dr. M. Mesut ÖZEKMEKÇİ   Gökçeada M.Y.O. mesutozekmekcicomu.edu.tr
Öğretim Görevlisi Elif BULUT   Lapseki M.Y.O. elifbulutcomu.edu.tr 
Öğretim Görevlisi Başak KARATAŞ   Lapseki M.Y.O. basakkaratascomu.edu.tr
Öğretim Görevlisi Zeynel KILIÇ   Yenice M.Y.O. zeynelcomu.edu.tr