Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı

İdari Kadro


Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Cahide SINMAZ SÖNMEZ
                       

Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğretim Görevlisi Murat YILDIRIM

Bölüm Başkan Yardımcısı

Öğretim Görevlisi Hüseyin TÜRKSEVEN