Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı

İdari Kadro

resim187722


Bölüm Başkanı
Doç Dr. Murat KARATAŞ
                       

resim955296

 Bölüm Başkan Yardımcısı Okutman Aytun YAZGI

resim256002

Bölüm Başkan Yardımcısı Okutman Barış BORLAT