Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı

İdari Kadro


Bölüm Başkanı
Doç Dr. Murat KARATAŞ
                       

 Bölüm Başkan Yardımcısı

Okutman Aytun YAZGI

Bölüm Başkan Yardımcısı

Okutman Barış BORLAT