Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSLERİ

''Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi'' dersleri, Türk İnkılâbı'nın özelliklerini anlatmak ve kendisinden önce yapılan inkılâp hareketleriyle karşılaştırmalı bir biçimde incelenmek amacıyla ilk olarak 1925 yılında Ankara Hukuk Mektebi'nde ''İhtilaller Tarihi'' dersi adı altında verilmiştir. ''Türk İnkılâp Tarihi'', 13 Ocak 1926'da alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Darülfünun Yönetmeliği'nin 6. maddesine dayalı Edebiyat Fakültesi dersleri arasına konulmuştur.
''Türk İnkılâp Tarihi'' dersinin bütün fakülteleri kapsayacak biçimde okutulmasına 1932 yılında karar verilmiş, ayrıca İstanbul Üniversitesine bağlı ‘‘ Türk İnkılâp Enstitüsü ‘‘ kurulması çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Üniversitesi, yönetmeliğine ''diploma alabilmek için son sınıf İnkılâp Tarihi derslerine devam ile bundan sertifika almak lazımdır'' ibaresi eklenmiştir.
İlk İnkılâp tarihi dersini dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Yusuf Hikmet Bayur, 4 Mart 1934 tarihinde İstanbul Üniversitesi Konferans Salonu'nda vermiştir. Ankara Hukuk Mektebi'ndeki ilk dersi ise Başbakan İsmet İnönü 20 Mart 1934 tarihinde vermiştir. 1933-1934 eğitim-öğretim yılında İstanbul ve Ankara'da üniversite son sınıf öğrencileri ile Harp Akademisi, Mühendislik, Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulu'nun son sınıf öğrencilerine yönelik olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle Mahmut Esat Bozkurt, Prof. Yusuf Hikmet Bayur, Prof. Yusuf Kemal Tengirşek ve Recep Peker tarafından verilmeye başlanmıştır.
Atatürk döneminin de bir mirası olarak 15 Nisan 1942 tarihinde 4204 sayılı kanunla Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne bağlı Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü kurulmuştur. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, fakültelerde okutulan İnkılâp Tarihi derslerinin bundan sonra ''İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi'' ismi ile verilmesi gerektiğini belirtmiştir.
1961 Anayasa'sının 120. maddesinde yer alan ''üniversitelerin kendilerince yönetilmesi'' hükmü çerçevesinde ''İnkılâp Tarihi'' derslerinin içeriğinde de bir takım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre fakültelerde iki sömestr, yüksekokullarda da bir yıl olarak okutulması kararlaştırılmıştır. Dersin adı, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Danışma Kurulu kararıyla ''Türk Devrim Tarihi'' olarak değiştirilmiştir. 1 Şubat 1971'de ise Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, ''Devrim Tarihi'' dersinin amacı, niteliği ve özelliğini yeniden düzenlemiştir.
12 Eylül 1980'den sonra ise Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi yeniden planlanmıştır. 1981 tarih 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca, bütün Yüksek Öğretim Kurumlarında, eğitim ve öğretim süresince, ''Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi'' adı ders, zorunlu bir ders olarak kabul edilmiştir. 1982 yılından itibaren,''İnkılâp Tarihi'' derslerinin yürütülmesi, bilimsel araştırma ve akademik kariyer yapılmasını sağlamak üzere üniversitelerde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüleri veya Rektörlüklere bağı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümleri kurulmuştur.
''Atatürk İlkeler ve İnkılâp Tarihi'' dersi haftada iki saat olmak üzere üniversitelerin bütün sınıflarında okutulurken, 1991 yılından itibaren bir eğitim ve öğretim yılında 60 saatten az olmamak üzere okutulmasına karar verilmiştir. Derslerin, üniversitelerin birçoğunda sözü edilen bu alt sınır esas alınarak okutulması sağlanmıştır. Günümüzde ''Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi'' dersi genellikle Yükseköğretim Kurumlarının birinci sınıflarında, haftada 2 saat üzerinden kredili bir şekilde okutulmaktadır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin temel amacı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk dönemi Türk İnkılabı ve ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini tarihten alınan dersler aktarılarak ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde ulusal hedefler etrafında birleştirmektir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bu görev ve sorumluğunun bilinciyle ve XXI. yüzyıl gençlerimize modern çağın gereklerine uygun eğitim öğretim vermek ilkesiyle hareket etmektedir. Bu ilke ve amaçtan yola çıkılarak, Üniversitemiz Rektörlüğü'ne bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığı tarafından yürütülen derslerin, aktarım açısından en sade ve anlaşılır, bilimsel açından en ergonomik biçimde teknik imkânlardan, görsel malzemelerden de yararlanılarak öğrencilerimize verilmesi hedeflenmektedir.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!

BAĞLANTILAR