.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi Bölüm Başkanlığı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi Bölüm Başkanlığı

Hızlı Ulaşım
 
 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSLERİNİN AMACI
     Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri bilindiği gibi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişik 5.maddesinin (ı) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında okutulması zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Bu dersler 1933-1934 yılından beri üniversitelerimizde okutulmakla birlikte, 4 Kasım 1981 yılından itibaren yeniden programlanarak ele alınmış, önce 4 yıl okutulmuş, daha sonra iki yıla indirilmiş, bugün ise birinci sınıflarda iki saat olarak okutulmasına devam edilmektedir.

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ
     Atatürk’ün 1 Kasım 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarken yaptığı konuşmasında yer alan şu sözleri, Millî Mücadele ruhunun doğduğu yer olan Çanakkale’de Onsekiz Mart Üniversitesi’nin varlığının nedenini ve başlıca görevini işaret etmektedir.
     “Büyük davamız, en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa zamanda başarmak için, fikir ve hareketi, beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı, ancak türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir...Memleketin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları yetiştirmek, memleket dâvalarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fert ve kurumları yaratmak... işaret ettiğim hedefleri , Türk gençliğinin dimağında ve Türk milletinin şuurunda daima canlı bir halde tutmak, Üniversitelerimize ve Yüksekokullarımıza düşen başlıca vazifedir.”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
     Bu görev ve sorumluğunun bilinciyle ve XXI. yüzyıl gençlerimize modern çağın gereklerine uygun eğitim öğretim vermek ilkesiyle hareket etmektedir.
     Bu ilke ve amaçtan yola çıkılarak,Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığı tarafından yürütülen derslerin, teknik imkanlardan, görsel malzemelerden çağdaş bir yaklaşımla yararlanılarak öğrencilerimize verilmesi hedeflenmektedir.

» Duyurular
»Yeni duyuru yok!
» Etkinlikler
»Yeni etkinlik yok!
yukari