.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi Bölüm Başkanlığı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi Bölüm Başkanlığı

Hızlı Ulaşım
 
 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSLERİ
     '' Türk İnkılap Tarihi '' dersinin okutulmasına 1932 yılında karar verilmiş, ayrıca İstanbul Üniversitesine bağlı '' Türk İnkılap Enstitüsü '' kurulması çalışmalarına başlanmıştı. İstanbul Üniversitesi, yönetmeliğine ''Diploma alabilmek için son sınıf İnkılâp Tarihi derslerine devam ile bundan sertifika almak lazımdır.
İlk İnkılâp tarihi dersini dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Yusuf Hikmet Bayur, 4 Mart 1934 tarihinde İstanbul Üniversitesi Konferans Salonu'nda verdi. Ankara Hukuk Mektebi'ndeki ilk dersi ise Başbakan İsmet İnönü 20 Mart 1934 tarihinde verdi. 1933-1934 eğitim-öğretim yılında İstanbul ve Ankara'da üniversite son sınıf öğrencileri ile Harp Akademisi, Mühendislik, Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulu'nun son sınıf öğrencilerine yönelik olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle Mahmut Esat Bozkurt, Prof. Yusuf Hikmet Bayur, Prof. Yusuf Kemal Tengirşek ve Recep Peker tarafından verilmeye başlandı.
     15 Nisan 1942 tarih ve 4204 sayılı bir kanunla Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne bağlı Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü kuruldu. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye göre bu enstitünün amacı, İnkılâp Tarihi derslerinin bundan sonra ''İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi'' adı altında verilmesidir.
     12 Eylül 1980'den sonra 4 Kasım 1981 tarihinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi yeniden planlandı. 1982 Anayasasında, anayasal bir kurum olarak ortaya çıkan ve 2547 sayılı kanunla kurulan Yükseköğretim Kurulu tarafından Türk İnkılâp Tarihi dersleri '' Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi'' adı altında yükseköğretim kurumlarının bütün sınıflarında okutulmaya başlandı.
     9 Haziran 1991 tarih ve 3747 sayılı değişiklikle, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin yükseköğretim kurumlarının sadece birinci sınıflarında ve iki yarıyıl olarak okutulması uygulamasına geçildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
     Bu görev ve sorumluğunun bilinciyle ve XXI. yüzyıl gençlerimize modern çağın gereklerine uygun eğitim öğretim vermek ilkesiyle hareket etmektedir.
     Bu ilke ve amaçtan yola çıkılarak, Üniversitemiz Rektörlüğü'ne bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Başkanlığı tarafından yürütülen derslerin, teknik imkanlardan, görsel malzemelerden çağdaş bir yaklaşımla yararlanılarak öğrencilerimize verilmesi hedeflenmektedir.

» Duyurular
»Yeni duyuru yok!
» Etkinlikler
»Yeni etkinlik yok!
yukari